ติดต่อหน่วยงาน

  • สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า
  • ถนนเพชรเกษม ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
  • โทรศัพท์. 0-7642-1657
  • E-mail : takuapa@doae.go.th